KOKBOKEN
KRONAN


Den  bästa   hjälpreda  för
kokerskor, fruar o. jungrur
samt för familjer på landet
Lättfattliga anvisningar i bakning samt
alla till kokkonsten  hörande uppgifter
äfven i
syltning och saftberedning
m.m.
efter nyaste förbättrade metoder af
GRETA STURK
Efter 30-årig praktik som
kokerska


ANDRA UPPLAGAN