3. Äppelkaka

   I 1. äpplen skalas och skäres samt befrias från kärnhusen och sköljes väl, kokas i litet vatten i en kastrull med lock jämte strösocker efter smak. När de blifvit sönderkokta lägges ett hvarf sötta skorpor och ett hvarf af äppelmoset så att första hvarfet börjar med skorpor och även slutar med skorpor öfverst. Ett halft hg. smält smör hälles öfver sedan massan blifvit lagd i formen och gräddas sedan i ugn. I stället för färska äpplen kunna torkade äppelringar användas, hvilka kokas till mos först, och förfares på samma sätt som med färska äpplen.


   3. Apple cake

   1. apple is peeled and cut as well as freed from the core and rinsed thoroughly, boiled in a small amount of water in a sauce pan with lid together with granulated sugar after taste. When boiled down, one layer of crushed biscuits and one layer of the apple sauce is lain so that the first layer begins with biscuits and also ends with biscuits on top. Half a hg of melted butter is poured after the mass has ben lain in the form and is baked in the oven. Instead of fresh apples, dried apple rings can be used, which are first boiled to a sauce, and prepared the same way as with fresh apples.