2. SOCKERKAKA

   9 äggulor vispas väl och nedröres däri 2 hg. smält smör och 2 hg. fint socker, hvarefter det vispas en half timme åt samma led och sedan nedröres 2 hg. hvetemjöl samt litet rifvet citronskal däri. 3 ägghvitor vispas till skum och blandas i det öfriga, samt slås i en smord form och gräddas vid sakta eld.


   2. SPONGE CAKE

   9 eggyolks are whipped well. 2 hg melted butter and 2 hg icing sugar is mixed in, whereafter it's whipped for half an hour in the same direction and then mixed in is 2 hg flour as well as a little bit of lemon zest. 3 eggwhites are whipped to a foam and mixed with the rest, and poured in a buttered tin and baked at low fire.